Aanleiding

Door allerlei omstandigheden ben ik niet meer in de mogelijkheid om onderstaand artikel af te werken, ten minste niet binnen korte termijn. Het bevat nochtans, naar mijn mening, reeds belangrijke informatie om een waarschuwend geluid te geven aan Evangelisch Vlaanderen. Als iemand zich geroepen voelt om hier wat mee te doen, mag hij/zij gerust verwijzen naar deze pagina.

Aanleiding van dit artikel is om te proberen door mij verzamelde informatie weer te geven op een manier zodat een rode draad zichtbaar wordt. Het betreft een opeenvolging van gebeurtenissen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan binnen evangelisch Vlaanderen, meer specifiek binnen de jeugdwerking.
De "emerging church"-beweging (ook al wordt deze term niet meer gebruikt) heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten. De goeroe van deze beweging, Brian McLaren, heeft in het verleden meer dan duidelijk laten weten dat hij het denken van onze kinderen en kleinkinderen wil veranderen. Jammer genoeg worden wij daar heel hard door getroffen. En ik heb soms de indruk dat de leiders van de evangelische kerken en bewegingen hier niets tegen doen.
Maar goed, de druppel die bij mij de emmer deed overlopen was de aankondiging van de 3e Breeze Awards, dat zal doorgaan op 10 mei 2014. Als spreker hebben ze Corjan Matsinger (verder CM) gevraagd. Deze persoon mag uiteraard doen en laten wat hij wil, maar het is haast niet te geloven dat de organisatie van Breeze Awards hem heeft uitgenodigd voor wat een christelijk evenement zou moeten zijn.


Informatie

Hieronder enkele zaken die ik de afgelopen jaren bijhield:

November 2009

Op de website van Breeze een artikel met een voorstel om een cirkel rondom ons te tekenen terwijl we Gods bescherming bidden ("caim"); een Keltisch gebruik; oorspronkelijk een beschermende geest.

Februari 2011

De EJV Mosterddag van 19/02/2011 werd geëindigd met een Keltisch lofprijsexperiment.

Oktober 2011

In de "Smaker" (krantje van EJV) wordt het boek "Heilige grond" van CM aangehaald.
In mijn persoonlijke notities heb ik staan: "Corjan Matsinger is van YfC (Youth for Christ). Je kan hem als spreker uitnodigen; zijn onderwerpen zijn: Jongerencultuur, Keltische spiritualiteit, jonge leiders in de Bijbel, randkerkelijke jongeren, emerging church, teamdynamiek."

Oktober 2012

 • EJV kondigt haar tienerweekend aan met als thema "labyrint".

 • Op de Twitter-pagina van EJV (bestaat niet meer) van 12/10/2012 wordt voorgesteld om het labyrint van Youth for Christ uit te proberen op een gebedsavond.
 • Januari 2014

  Eigen-belangen groep "indekerk.be" maakt reclame voor een boek van CM. Verwijzing naar o.a. Keltische gebruiken als een van de "mysterious ways" van de 'Geest'.

  Februari/Maart 2014

  Ik heb het boek "Keltische spiritualiteit" van Ian Bradley gelezen om meer te weten te komen over die Keltische spiritualiteit. Ik vind heel veel overeenkomsten (later meer).


  Documentatie

  Onderstaande bevat een aantal verwijzingen op het internet. Vermits u kunt doorklikken op de verwijzingen hoop ik dat u er goed mee aan de slag kan.
  Informatie op het internet is vluchtig, en dus kan sommige informatie ondertussen zijn verwijderd of zijn aangepast.

  Allerlei

  Op zijn LinkedIn-pagina staat, onder "Interesses": Theologie, jongerencultuur, popmuziek, Tolkien en Lewis literatuur, Rob Bell, Keltische spiritualiteit, persoonlijkheidstrainingen (DISC).
  Het is belangrijk informatie in te winnen over Rob Bell, o.a. zijn standpunt rond het al dan niet bestaan van de hel, zijn betekenis van het woord "hel" en dies meer.
  DISC is een psychologische test voor het opstellen van persoonlijkheidsprofielen; komt voort uit de 4 elementen water, vuur, wind en aarde (Bron).

  Op de Actueel-pagina van YfC Nl lezen we kort iets over de medewerkers; over CM: ... geniet van alles wat met Keltische spiritualiteit te maken heeft.


  Zijn Twitter-pagina.

  Zijn Blog.

  Labyrint

  Info: het Labyrint wandelen

  Youth for Christ UK heeft een hele tijd een online labyrint aangeboden; het was hier te vinden; dit werd verwijderd.
  1 juli 2012: Youth for Christ NL kondigt een Labyint Kit aan, hier; ook een versie voor de smartphone, hier

  Meer info over de Labyrint kit (hier), waar je ook de audio-fragmenten kan beluisteren (hier). Verkrijgbaar via het Nederlands Bijbelgenootschap, hier.
  En inzage in het bijgeleverde boek op de webshop, hier.


  Wordt nog steeds gedaan:  Keltische spiritualiteit

  Op Breeze (hier) wordt over CM geschreven dat je hem aan het werk kan zien als medeauteur in 'Denkstof Studies' (de Nederlandse versies van de Nooma-video's van Rob Bell - zie hierboven). Het eerste wat door Breeze wordt aangeraden is "God is a DJ?". In dit filmpje, alsook in de Keltische spiritualiteit wordt gezegd dat de mensheid niet in de eerste plaats gevallen en hopeloos bedorven, maar veel meer onrijp en verlangend naar vervulling en volmaaktheid. Bekijk en beluister.

  Extra info

 • Artikel Quinta Spiritualiteit: De aantrekkingskracht van Keltische spiritualiteit
 • Artikel EO Visie: De jeugdleider als reisgenoot; over een God die ook duisternis is?? (1 Joh. 1:5)
 • Artikel: Jeugdwerk: Heilige grond?
 • Artikel: Iona: God aanwezig in alles
 • Artikel: De Kelten zijn terug

 • Bedenking

  Ik kan me voorstellen dat deze Breeze Awards de jeugd zou kunnen aanspreken; goeie muziek, enthousiaste spreker, complimenten geven aan anderen, enz. Er zullen er waarschijnlijk weer veel zijn. Ik vraag me echter af: "Zal God daar ook zijn?"
  We hebben hier niet te maken met toeval, met losstaande gebeurtenissen, maar iets wat al jaren aan de gang is, en iets wat eigenlijk al door velen had kunnen opgemerkt worden.
  Ik snap niet waarom dit gewoon allemaal gebeurt, met al die theologisch geschoolde evangelische leiders in Vlaanderen.
  Ouders, grootouders, aub... Doe wat u moet doen...


  >>NABESCHOUWING<<